top of page

De huidige marktontwikkeling is sterk gericht op continue verbetering, waarbij wijzigingen in de softwarecode op continue basis worden doorgevoerd via Continuous Integration and Continuous Deployment (CICD). De business vraagt toenemend naar snellere en realtime gegevens. In feite zou CICD als functie een gebruiker in staat stellen om de wijziging van de applicatiecode te ontwikkelen, te verpakken, automatisch te testen en automatisch te implementeren. We hebben een raamwerk ontwikkeld dat de deployment functie voor applicatiepijplijnen automatiseert.

Belangrijkste kenmerken: 

  • dashboard om belangrijke gegevens te verzamelen en aan het management te verstrekken voor applicatie-ontwikkelingen in realtime 

  • geautomatiseerde deployment pijplijn die software onafhankelijk is

Conexxia CICD Framework 
bottom of page